ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม วิ่งมาราธอนประเพณี 2022

Bangkok Marathon 2022 งานวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2531 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยเป็นการการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 40,000 คน จาก 60 ชาติทั่วโลก

นักวิ่งจากบริษัททวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล ก็ได้เข้าร่วมแข่งขัน Micro Marathon ระยะทาง 5 KM ที่ถนนสนามไชย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และยังถือว่าเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในองกรค์ เริ่มวิ่งตอน ตี5.15 น. จากถนนสนามไชย ไปยังถนนราชดำเนินกลาง ผ่านมหาลัยธรรมศาสตร์และวัดพระแก้ว เส้นทางวิ่งมาราธอนนี้เป็นเส้นทางที่งดงามมากโดยเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามืด พร้อมกับหยาดเหงื่อและบรรกาศการวิ่งกับนักวิ่งมากมายที่คึกคัก ถือว่าเป็นการแข่งขันกับสมรรถภาพทางกายของตนเอง โดยนักวิ่งชาวทวินสามารถวิ่งถึงเส้นชัยได้เร็วที่สุดภายใน 27 นาที ในระยะทาง 5 กิโลเมตร และนักวิ่งทุกท่านยังได้เหรียญรางวัลเป็นที่ระลึกเมื่อถึงเส้นชัยอีกด้วย