อพยพหนีไฟ
Read More
ข่าวสารกิจกรรม

การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟของบริษัทประจำปี2024

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567 บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2567 ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานฯเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ที่ทางบริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ให้พนักงานทุกแผนก ทั้งฝ่ายผลิต จัดส่ง สโตร์ รวมถึงออฟฟิศ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ เราได้จัดฝึกซ้อมโดยหน่วยฝึกอบรม Imperial Fire Training จากบริษัท เครื่องดับเพลิง อิมพีเรียล จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 พนักงานทวินฯ ทุกคนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและการสาธิตต่างๆ...

Read more

Read More
ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม CSR ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2566 คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีการสนับสนุนมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ซึ่งตอบสนองต่อค่านิยมและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ใส่ใจในการสร้างความดีในสังคมและการเป็นส่วนหนึ่งในการคืนกำไรสู่ชุมชน ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ บริษัท ทวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล จำกัด ได้ร่วมมือกับโรงเรียนธรรมมิกวิทยา ในการส่งมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค และให้ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ทำให้น้อง ๆ...

Read more

Read More
ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม วิ่งมาราธอนประเพณี 2022

Bangkok Marathon 2022 งานวิ่งมาราธอนประเพณีนานาชาติยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จัดโดย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2531 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยวิ่งเพื่อสุขภาพ โดยเป็นการการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน โดยมีนักวิ่งเข้าร่วมจำนวนมากกว่า 40,000 คน จาก 60 ชาติทั่วโลก นักวิ่งจากบริษัททวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล ก็ได้เข้าร่วมแข่งขัน Micro Marathon ระยะทาง 5 KM ที่ถนนสนามไชย เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่แข็งแรง และยังถือว่าเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ภายในองกรค์ เริ่มวิ่งตอน ตี5.15 น. จากถนนสนามไชย ไปยังถนนราชดำเนินกลาง ผ่านมหาลัยธรรมศาสตร์และวัดพระแก้ว เส้นทางวิ่งมาราธอนนี้เป็นเส้นทางที่งดงามมากโดยเฉพาะพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้ามืด...

Read more

Read More
ข่าวสารกิจกรรม

กิจกรรม CSR ณ คุ้งบางกระเจ้า

บริษัททวิน เคมีคอล อินดัสเตรียล ได้มีการจัดกิจกรรม CSR ณ คุ้งบางกระเจ้า รวมถึงชุมชนในระแวกใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้รู้ถึงการตอบแทนสู่สังคม เรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และทำกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2022 ผู้บริหารและพนักงานบริษัททวิน เคมีคอล ร่วมเดินทางไปทำกิจกรรมปลูกต้นกล้าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพ เนื่องจากตำบลบางกระเจ้าได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ปอดของกรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 12,000 ไร่ ที่มีทั้ง ป่าชายเลน ต้นไม้ เทือกสวน ที่สามารถฟอกอากาศกลับเข้ามาในกรุงเทพฯ จัดว่าเป็นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์มากที่สุดในกรุงเทพฯ จนกลายเป็นแหล่งผลิตโอโซนติดอันดับโลก หลังจากนั้นเราได้ไปยังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ในกระเบื้อง การเพาะเห็ด...

Read more