แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

  • ใช้ละลายแชล็ค, Nitrocellulose, สีย้อม, หมึกพิมพ์, แลคเกอร์, พิมพ์ผ้า
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง
  • ใช้ผสมในหม้อน้ำรถยนต์เพื่อป้องกันการแข็งตัวของน้ำในฤดูหนาว

คุณสมบัติ

  • มีกลิ่นบางเบา

ขนาดบรรจุ

  • 3 กิโลกรัม
  • 10 กิโลกรัม
  • 15 กิโลกรัม
  • 160 กิโลกรัม
  • 170 กิโลกรัม
  • 175 กิโลกรัม