น้ำมันซักแห้ง

น้ำมันชักแห้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

  • ใช้สำหรับละลายยาง
  • ใช้เช็ดคราบยางมะตอย

คุณสมบัติ

  • มีกลิ่นบางเบา

ขนาดบรรจุ

  • 4 ลิตร
  • 10 ลิตร
  • 18 ลิตร
  • 200 ลิตร