ETHANOL

เอทานอล ความบริสุทธิ์ >99%

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

 • ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ
 • ใช้เช็ดคราบไขมันบนชิ้นงานพลาสติกก่อนพ่นสี
 • ใช้ในวงการเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง

คุณสมบัติ

 • มีกลิ่นหอมบางเบา
 • มีความเป็นพิษต่ำ

ขนาดบรรจุ

 • 3 กิโลกรัม
 • 10 กิโลกรัม
 • 15 กิโลกรัม
 • 160 กิโลกรัม
 • 170 กิโลกรัม
 • 175 กิโลกรัม