IPA

ไอพีเอ ความบริสุทธิ์ 99.9%

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

  • ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำยาทำความสะอาด หรือ แอลกอฮอล์ล้างมือ
  • ใช้เช็ดคราบไขมันบนชิ้นงานพลาสติกก่อนพ่นสี

ขนาดบรรจุ

  • 3 กิโลกรัม
  • 10 กิโลกรัม
  • 15 กิโลกรัม
  • 160 กิโลกรัม
  • 170 กิโลกรัม
  • 175 กิโลกรัม