น้ำมันก๊าด

น้ำมันก๊าด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

  • ใช้สำหรับล้างไขมันจารบี
  • ใช้เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติ

  • มีกลิ่นบางเบา

ขนาดบรรจุ

  • 4 ลิตร
  • 10 ลิตร
  • 18 ลิตร
  • 200 ลิตร