WIN 900 THINNER (2K) – ทินเนอร์

ทินเนอร์ผสมสีแห้งช้าสำหรับชิ้นงานโลหะและชิ้นงานไม้

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

การใช้งาน

  • ใช้ผสมสีและเคลียร์ชนิด 2K สำหรับชิ้นงานโลหะและชิ้นงานไม้

คุณสมบัติ

  • สามารถเข้ากับส่วนผสมชนิด 2K ได้ดี
  • ใช้ปรับความหนืดให้เหมาะสมกับการพ่นสี
  • ไม่ทำให้เกิดฝ้าขาวและให้ความเงางามสูง

ขนาดบรรจุ

  • 3 กิโลกรัม
  • 10 กิโลกรัม
  • 15 กิโลกรัม
  • 160 กิโลกรัม
  • 170 กิโลกรัม
  • 175 กิโลกรัม